Zoals bij u ongetwijfeld bekend, heeft de euro het zwaar te verduren. De euro devalueert ten opzichte van de Britse Pond en de Zwitserse Franc.

Ziegler Nederland B.V. heeft het afgelopen jaar deze schommelingen zelf opgevangen. Uiteraard kunnen wij deze schommelingen in het komende jaar niet meer absorberen.

Wij hebben derhalve gemeend een CAF (Currency Adjustment Factor) te moeten invoeren per 1 januari 2016.
Deze CAF fluctueert en wij zullen u maandelijks op de hoogte houden van de wijzigingen op onze website www.ziegler-nederland.nl