Ook bij de Luchtvracht divisie van Ziegler Nederland zijn wij klaar voor 2017 voor zendingen inhoudende gevaarlijke stoffen.

Aangezien de regelgeving voor gevaarlijke stoffen aan vele veranderingen en/of aanpassing onderhevig is geeft IATA jaarlijks een nieuwe Dangerous Goods Regulations uit.

Voor aanstaand jaar is de 58ste editie van toepassing, en ook in deze zijn wederom een aantal essentiële wijzigingen opgenomen welke van grote invloed kunnen zijn op uw luchtvracht zending met gevaarlijke stoffen.

Vaak zien wij aan het begin van het jaar dat vele (nog) niet, of niet geheel op de hoogte zijn van de nieuwe regelgeving. Ziegler voor altijd een check uit op uw zending voordat wij deze aanleveren bij de luchtvaartmaatschappij.

Hiermee voorkomen wij onnodig oponthoud, en kunnen wij, waar nodig, de zending laten herstellen door onze partner voor gevaarlijke stoffen op Schiphol.

Voor 2017 verwachten wij dat de meeste problemen wederom zullen ontstaan bij het vervoervan Lithium Batterijen, en bij de nieuwe (vanaf 1-1-2017 verplichte) Gevaarsetiketten.

UN 3090, 3091, 3480, 3481 Lithium Batteries

  • Voor alle lithium batterijen is het klasse 9 etiket aangepast. Per 01-01-2017 mag men zowel het nieuwe als het oude etiket gebruiken. Dit nieuwe etiket wordt per 01-01-2019 verplicht, en daarmee vervalt het oude etiket.
  • Het huidige lithium batterij behandelingsetiket wordt vervangen door het Lithium Batterij merk, welke vanaf 1-1-2017 gebruikt mag worden maar vanaf 1-1-2018 verplicht zal zijn.
  • Voor alle Sectie IB en Sectie II batterijen: Per 01-01-2017 mag men het nieuwe lithium batterijen merk gebruiken. Dit nieuwe merk wordt per 01-01-2019 verplicht.
  • Het begeleidend document, welke nu verplicht is voor alle Sectie IB en Sectie II batterijen, komt per 01-01-2017 te vervallen.
  • Gevaarsetiketten;
  • Vanaf 1-1-2017 is de lay out voor alle Gevaarsetiketten aangepast. Er is nu omschreven dat het etiket een lijn van 2 mm dikte moet hebben op 5 mm van de rand.

Wij zijn klaar voor uw gevarengoed zending in 2017, U ook?