Helaas heeft België besloten, om per 1 april 2016 tol te gaan heffen op de Belgische snelwegen voor vrachtverkeer.
U zult begrijpen, dat dit weerslag heeft op de huidige tarieven.

Wallonië en Vlaanderen hebben verschillende toltarieven, wat de berekening er niet gemakkelijker op maakt.
Wij hebben echter getracht het een en ander redelijk inzichtelijk en eenvoudig te maken.